Hướng dẫn đặt lịch

Để thực hiện đặt lịch các dịch vụ giúp việc theo giờ, chăm sóc sức khỏe, nấu tiệc tại gia tại website, quý khách vui lòng thực hiện các bước sau đây: Cách 1: Đặt lịch từ Trang chủ Bước 1: Quý khách điền địa chỉ cần sử dụng tại khung địa chỉ, hoặc ấn […]