ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG 5/5 (1)

Hai bên đồng ý cung cấp và sử dụng dịch vụ theo các điều khoản sau:

1. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng:

– Đảm bảo môi trường làm việc tốt, an toàn và lành mạnh cho nhân viên Công ty (không có hoá chất độc hại, không bị ô nhiễm, không có các hành vi quấy rối, xâm hại đến tính mạng, danh dự, nhân phẩm, thân thể của nhân viên Công ty);

– Tự bảo quản và chịu trách nhiệm trong việc quản lý tài sản của mình trong mọi trường hợp; Trường hợp Khách hàng giao chìa khóa cho nhân viên của Công ty để thực hiện công việc, Khách hàng cam kết hành vi này của Khách hàng không tạo ra quan hệ gửi giữ tài sản giữa Khách hàng và Công ty;

– Hủy buổi làm việc: để đảm bảo lịch làm việc ổn định cho nhân viên Công ty, Khách hàng sẽ không được quyền hủy buổi làm việc. Trong trường hợp Khách hàng cần đổi buổi làm việc thì buổi làm việc đó sẽ được Công ty sắp xếp nhân viên làm bù. Buổi làm bù này sẽ được thực hiện trong thời gian tối đa là 01 (một) tuần tính từ ngày Khách hàng đăng kí dịch vụ. Sau thời gian này, nếu các bên không sắp xếp được thời gian để làm bù thì Công ty sẽ không có trách nhiệm làm bù cho Khách hàng nữa.
Trong trường hợp Khách hàng muốn thay đổi lịch làm việc, Khách hàng cần thông báo cho Công ty trước 24h của buổi làm đó, nếu Khách hàng không thông báo trước thời gian 24h, Khách hàng sẽ phải chịu 100% phí dịch vụ của buổi làm việc đó;

– Không nhận nhân viên Công ty vào làm việc trực tiếp bằng bất kỳ hình thức nào trong thời gian sử dụng dịch vụ hoặc trong vòng 3 tháng kể từ ngày kết thúc dịch vụ; nếu vi phạm sẽ phải bồi thường chi phí tuyển dụng và đào tạo nhân viên đó cho Công ty, chi phí do Công ty xác định nhưng sẽ không thấp hơn 5.000.000 đồng (bằng chữ: năm triệu đồng) một nhân viên. Công ty có quyền công khai thông tin cá nhân của Khách hàng và nội dung các vi phạm của Khách hàng (nếu có) trên các phương tiện truyền thông của Công ty nếu Khách hàng vi phạm điều khoản này;

– Có trách nhiệm theo dõi thời gian làm việc của nhân viên giúp việc thông qua ứng dụng Ehelp (link tải như sau: Ứng dụng Ehelp – dành cho khách hàng IOSỨng dụng dành cho khách hàng Android. Theo đó, khi nhân viên giúp việc bắt đầu và kết thúc làm việc, trên ứng dụng Ehelp của Khách hàng sẽ có thông báo về thời gian bắt đầu và kết thúc làm việc của nhân viên giúp việc. Trong trường hợp nhận thấy nhân viên giúp việc tính giờ làm chưa chính xác, Khách hàng cần phản hồi về sự việc với Công ty để Công ty tiến hành xử lý. Trong trường hợp Khách hàng không hài lòng với chất lượng công việc, Khách hàng có thể đánh giá chất lượng bằng số sao (*) trên ứng dụng Ehelp để Công ty nhanh chóng tiếp nhận thông tin và xử lý;

– Kịp thời thông báo cho Công ty trong vòng 24 giờ nếu phát hiện những hành vi tiêu cực từ phía nhân viên Công ty để hai bên cùng phối hợp xử lý;

– Trong trường hợp nghi ngờ nhân viên Công ty có hành vi trộm cắp tài sản hoặc làm hư hỏng tài sản của Khách hàng nhưng chưa có kết luận của cơ quan điều tra, Khách hàng không được cung cấp thông tin cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào làm ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu của Công ty. Nếu vi phạm, Khách hàng phải thanh toán cho Công ty một khoản tiền bồi thường, khoản tiền này sẽ do Công ty xác định;

– Không tự ý thoả thuận với nhân viên Công ty để thay đổi, làm sai khác các nội dung đã thống nhất trong văn bản này;

2. Quyền và nghĩa vụ của Công ty:

– Kết nối nhân viên giúp việc cho Khách hàng đảm bảo lý lịch, nguồn gốc rõ ràng, đã được đào tạo về nghiệp vụ giúp việc gia đình theo đúng tiêu chuẩn của Công ty;

– Thường xuyên trao đổi và ngay lập tức tiếp nhận thông tin phản hồi từ Khách hàng về chất lượng dịch vụ. Trường hợp Khách hàng đánh giá 1 hoặc 2* Ehelp sẽ hạn chế kết nối nhân viên này với Khách Hàng hoặc sẽ không cho làm việc với Khách hàng những lần sau. Đồng thời Ehelp sẽ đào tạo lại nhân viên đó để đảm bảo chất lượng dịch vụ cho hệ thống Ehlep. Và nhân viên có thể sẽ bị phạt tuỳ theo mức độ vi phạm và thái độ làm việc.

3. Giải quyết tranh chấp và khiếu nại:

Khi xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, hai bên sẽ ưu tiên tiến hành giải quyết công việc thông qua việc tự thương lượng, hoà giải, trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không, mọi mâu thuẫn, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Toà án Nhân dân có thẩm quyền.

4. Thanh toán phí dịch vụ:

Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán một lần toàn bộ số tiền phí sử dụng dịch vụ trước ngày bắt đầu sử dụng dịch vụ, bằng hình thức:

Chuyển khoản qua tài khoản

Tên tài khoản: Trần Kim Chi
Số tài khoản: 1440205514893
Ngân hàng: Ngân hàng Nông nghiệp, chi nhánh Bắc Hà Nội

Thanh toán trực tiếp qua website của Công ty tại địa chỉ https://ehelp.com.vn

Thanh toán bằng tiền mặt cho nhân viên do Công ty chỉ định.

5. Quy định an toàn bảo mật thông tin

Thông báo cho khách truy cập về chính sách của chúng tôi với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin cá nhân nếu bất kỳ ai quyết định sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thì bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ như được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

Các điều khoản được sử dụng trong Chính sách bảo mật này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập tại Ehelp trừ khi được quy định khác trong Chính sách bảo mật này.

Thu thập và sử dụng thông tin

Để có trải nghiệm tốt hơn, trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định. Thông tin mà chúng tôi yêu cầu sẽ được chúng tôi giữ lại và được sử dụng như được mô tả trong chính sách bảo mật này.

Ứng dụng này sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập thông tin được sử dụng để nhận dạng bạn.

Liên kết đến chính sách bảo mật của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được ứng dụng sử dụng

Dịch vụ của Google Play
AdMob
Fabric

Dữ liệu nhật ký

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn rằng bất cứ khi nào bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, trong trường hợp có lỗi trong ứng dụng, chúng tôi thu thập dữ liệu và thông tin (thông qua các sản phẩm của bên thứ ba) trên điện thoại của bạn được gọi là Dữ liệu nhật ký. Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (IP) của thiết bị, tên thiết bị, phiên bản hệ điều hành, cấu hình của ứng dụng khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thời gian và ngày sử dụng Dịch vụ và các thống kê khác .

Cookies

Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ thường được sử dụng làm số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Chúng được gửi đến trình duyệt của bạn từ các trang web bạn truy cập và được lưu trữ trên bộ nhớ trong của thiết bị.

Dịch vụ này không sử dụng những “cookies” một cách rõ ràng. Tuy nhiên, ứng dụng có thể sử dụng mã và thư viện của bên thứ ba sử dụng “cookie” để thu thập thông tin và cải thiện dịch vụ của họ. Bạn có tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie này và biết thời điểm cookie được gửi đến thiết bị của bạn. Nếu bạn chọn từ chối cookie của chúng tôi, bạn có thể không sử dụng được một số phần của Dịch vụ này.

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân của bên thứ ba do các lý do sau:

  • Để tạo điều kiện cho Dịch vụ của chúng tôi.
  • Để cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi.
  • Để thực hiện các dịch vụ liên quan đến dịch vụ.Để hỗ trợ chúng tôi trong việc phân tích cách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
  • Chúng tôi muốn thông báo cho người dùng Dịch vụ này rằng các bên thứ ba này có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn. Lý do là để thực hiện các nhiệm vụ được giao cho họ thay mặt chúng tôi. Tuy nhiên, họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

Bảo vệ

Chúng tôi coi trọng sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi Thông tin cá nhân của bạn, do đó chúng tôi đang nỗ lực sử dụng các phương tiện bảo vệ thương mại có thể chấp nhận được. Nhưng hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền qua internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử là 100% an toàn và đáng tin cậy, và chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối của nó.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ này có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển hướng đến trang web đó. Lưu ý rằng các trang web bên ngoài này không do chúng tôi điều hành. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách bảo mật của các trang web này. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra rằng trẻ em dưới 13 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ xóa ngay thông tin này khỏi máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các hành động cần thiết.

Thay đổi chính sách bảo mật này

Đôi khi, chúng tôi có thể cập nhật Chính sách bảo mật của mình. Vì vậy, bạn nên xem lại trang này định kỳ cho bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách bảo mật mới trên trang này. Những thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức sau khi chúng được đăng trên trang này.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách bảo mật của chúng tôi, đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.

Rating service