ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DÀNH CHO CỘNG TÁC VIÊN

THỎA THUẬN SỬ DỤNG DỊCH VỤ E-HELP XÉT RẰNG: –  Công ty CP Giúp việc Trực Tuyến, là chủ sở hữu của Ứng dụng E-Help, ứng dụng di động cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử để giúp kết nối giữa những người cung cấp dịch vụ giúp việc gia đình […]

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DÀNH CHO KHÁCH HÀNG 5/5 (1)

Hai bên đồng ý cung cấp và sử dụng dịch vụ theo các điều khoản sau: 1. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng: – Đảm bảo môi trường làm việc tốt, an toàn và lành mạnh cho nhân viên Công ty (không có hoá chất độc hại, không bị ô nhiễm, không có các […]